Klubbstugan

 

Hösten 2009 startade vi byggnation av ny klubbstuga i Ekekull. Stugan är cirka 9 kvadratmeter och skall främst nyttjas som radioschak.